Greger Hjalmarssons gård

Lamm

som visas

nedan är inte

årets lamm

 

Lammen som visas på bilden är 4 månader

Dessa är inte födda 2017.

. <-----

 

 

Lammen som går i skogen får vänta någon månad

ytterligare. Färdiga i slutet av juli början av augusti!

Dessa är inte födda 2017

Nedan bilder från stallet när lamning har skett. Här får tackan stanna inne ett par dagar i lugn och ro. Sedan får de börja så smått att gå ut tillsammans, för att på natten gå in i stallet igen. När de är ca en vecka brukar tackan ta hand om sina lamm, dessa följer då henne när hon ger ljud ifrån sig.

Trillingarna ca 3 veckor gamla