Lamm

     som visas

  nedan är inte

     årets lamm


  Lammen som visas på bilden är 4 månader

  Dessa är inte födda 2022.

. <-----


                               


  Lammen som går i skogen får vänta någon månad

  ytterligare. Färdiga i slutet av juli början av augusti!

  Dessa är inte födda 2022.

Nedan bilder från stallet när lamning har skett. Här får tackan stanna inne ett par dagar i lugn och ro. Sedan får de börja så smått att gå ut tillsammans, för att på natten gå in i stallet igen. När de är ca en vecka brukar tackan ta hand om sina lamm, dessa följer då henne när hon ger ljud ifrån sig.

                                                                                                                                         Trillingarna ca 3 veckor gamla